Một phút bốc đồng
Mua tên miền này
Mà chưa biết làm gì

Quý vị ngang qua xin cho ý kiến:
Bây giờ, tôi nên kinh doanh gì vì tiền mua tên miền này không rẻ chút nào